Viswater<

De vissersvereniging beheert veel viswater in Nieuwkoop en Noorden. Om te kunnen vissen in de wateren behorende tot de Nieuwkoopse plassen is een aparte visvergunning nodig, op deze viswateren is de vispas niet geldig en dient men in het bezit te zijn van een aparte vergunning. De vereniging verleend de vergunning voor de volgende wateren op en rond de plassen;

A. in het water, gelegen in de polder Nieuwkoop en Noorden, begrenst door het Zuideinde, Dorpstraat, Noordenseweg en Simon van Capelweg tot nr. 10, richting Maarten Freeken Wije door de Schepengaten en vandaar zuidwaarts naar de Meesloot, het boerenland aan de Meije tot aan de Ziende, dan richting de Ziendesluis, het daarbij liggende “Mallegat” en het gedeelte van de Meijewetering, behorende bij het land van dhr. G. de Wit aan de Ziende en vandaar weer langs de Ziendeweg naar het Zuideinde;

B. in het water, gelegen in de polder Nieuwkoop en Noorden, en wel in het gedeelte Meijewetering vanaf Meije 316 tot de hoek Hollandse Kade / Bosweg (kadastraal bekend als G 125);

C. in het water, gelegen in de polder Nieuwkoop en Noorden, nl. de Ringsloot achter het Zuideinde, de Dorpsstraat en de Simon van Capelweg en de gehele Voorwetering in Nieuwkoop en Noorden.