Geschiedenis<

Geschiedenis

De vissersvereniging nieuwkoop en noorden is opgericht in 1905 en heeft tot doel het behartigen van de belangen van de bij de vereniging aangesloten vissers en exploitanten van viswater in en rondom het gebied van de Nieuwkoopse Plassen.

Daarnaast is het bevorderen en instandhouden van de visserij en visserijwateren een belangrijk oogmerk alsmede het behoud van het traditionele plassenlandschap en zijn waarden ten behoeve van de mens en de natuur.

Tevens heeft de vereniging tot doel het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie en het beschermen en verbeteren van de visstand in en rondom het plassengebied.

Tot slot wil zij de belangen behartigen op hengelsportgebied van de sportvissers in het algemeen en van de leden en de jeugdleden van de vereniging in het bijzonder.

De vereniging is origineel opgericht in 1905 en bestaat in zijn huidige vorm na een fusie tussen de vereniging en de sportvisvereniging Vitoge per 1 januari 2015.