Aan onze leden.

 

Beste leden,

Wij zijn de afgelopen week onaangenaam geconfronteerd met het schrijven van onze voormalige penningmeester dhr H. Immerzeel, hierin worden wij van diverse zaken beschuldigd. Wij als bestuur van de Vissersvereniging Nieuwkoop en Noorden kunnen ons niet vinden in dit schrijven en willen middels dit bericht aan u onze kant van het verhaal vertellen, hierbij zullen wij ons houden aan de geconstateerde feiten.

Wij als bestuur van Vissersvereniging Nieuwkoop en Noorden betreuren het dat de overdracht op deze manier moet lopen. Wij zijn altijd van mening geweest dat we dit op een goede en ordentelijke manier konden oplossen. Maar gezien het handelen van onze voormalige penningmeester worden wij gedwongen om ons ook harder op te stellen en dhr. Immerzeel op zijn gedrag aan te spreken. Wij beraden ons op dit moment op verdere stappen waarbij we alle belangen in de gaten houden. Wij willen ook voorkomen dat het belang van de vereniging in het gedrang komt en wij zijn ook niet voornemens om dit conflict in het openbaar uit te vechten en willen dit in goede harmonie met dhr. Immerzeel oplossen maar dat moet ons wel gegund worden.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit conflict kunt u altijd contact met ons opnemen (info@visseninnieuwkoop.nl)

Met vriendelijke groeten

Het bestuur van Vissersvereniging Nieuwkoop en Noorden