Wel of geen weerhaakje?<

Wel of geen weerhaakje?

De haak vormt een essentieel onderdeel van de hengelsportuitrusting. Maar is een weerhaak daarop ook per se nodig? Er zijn verschillende argumenten voor en tegen, maar uiteindelijk is de keuze voor met of zonder weerhaak vissen aan de individuele sportvisser.

De functie van de weerhaak is tweeledig. Die voorkomt allereerst dat een gehaakte vis tijdens de het binnenhalen loskomt. Tevens zorgt  hij voor een betere bevestiging van het aas. Onafhankelijk van het type haak, vergroot het weerhaakje dus de kans op een succesvolle vangst. Toch gaan er ook stemmen op om zonder weerhaak te vissen. Dit omdat het visvriendelijker zou zijn.

‘Microbarbs’

Of dat ook daadwerkelijk zo is, valt echter nog te bezien. De moderne haken zijn immers bijna standaard voorzien van zeer kleine, nauwelijks zichtbare weerhaakjes (‘microbarbs’). Dit omdat een kleinere weerhaak beter ‘inhaakt’. Bovendien zorgt die ervoor dat de haak minder snel losschiet. Met een weerhaakloze haak is de kans namelijk groter dat de haak niet op zijn plek blijft zitten, maar aan de wandel gaat en zo in de vissenbek ‘snijdt’.

Platknijpen

Steeds meer producenten van haken verkleinen dan ook het formaat van de weerhaak. Ook veel sportvissers doen dit door de reguliere weerhaak plat te knijpen. De kleine verdikking die zo op de haaksteel achterblijft, fungeert dan als een soort microbarb. De haak penetreert zo beter en ook het onthaken wordt gemakkelijker en daarmee sneller. Met als resultaat dat je de vis binnen no time weer vrijwel onbeschadigd terug kunt zetten.

Weerhaakloos

Er is ook een groep sportvissers die bewust weerhaakloos vist. Bijvoorbeeld wedstrijdvissers: bij hen telt elke vis en is tijd kostbaar. Die willen ze niet verspillen door lang bezig te zijn met het onthaken van hun vangst. Overigens heeft het ontbreken van een weerhaak geen significante invloed op het verspelen van vis, mits je de spanning goed op de lijn houdt tijdens de dril. En natuurlijk bestaat altijd de kans dat een vis onverhoopt losschiet – of je nu met of zonder weerhaak vist.

Eigen keuze

Kijken we tenslotte naar de praktijksituatie, dan vist het merendeel van de sportvissers met een weerhaak – en dat doen ze probleemloos Dat geldt niet alleen voor ons land, maar is wereldwijd het geval. Ook in landen als Amerika en Engeland is de weerhaak nog steeds gemeengoed. En in die landen is de sportvisserij veel groter en verder ontwikkeld en doen universiteiten en andere onderzoeksinstellingen research naar de hengelsport.
Sportvisserij Nederland stelt het weerhaakloos vissen daarom niet boven het vissen met een weerhaak. Die keuze is een individuele aangelegenheid, afhankelijk van de vissoort en -techniek en moet de sportvisser daarom geheel zelfstandig maken.